شرکت کاوش رباتیک ویرا

طراحی و تولید ربات های هوشمند

شرکت کاوش رباتیک ویرادرسال ۱۳۹۰باهدف طراحی و تولید ربات های هوشمند توسط جمعی ازمتخصصین و مهندسین خلاق و جوان تاسیس گردیدو به شماره ثبت 543058 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با انجام تحقیقات طولانی مدت توانسته است به موفقیت های قابل توجهی در زمینه ربات های هوشمند پردازشی و بازرسی دست یافته وبه سهم خویش گامی راهرچند کوچک درامر رباتیک و وابستگی خارجی وافزایش تولید داخلی بردارد.